provozovatel webu: info@staremesto.cz
pište na: clanek@staremesto.cz

Diskuzní články

Pozvánka na Zastupitelstvo města

přidal Michal Jakšík dne 20.03.2013
přečteno: 50x komentářu: 0

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Staré Město se bude konat v pondělí dne 25.03.2013 v 16.00 hodin v sále radnice ve Starém Městě. Zajímá-li vás dění v našem městě, nebo chcete-li vidět aktivitu jednotlivých zastupitelů, přijďte. Program zasedání: 1. Zahájení a schválení programu 2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období 3. Hospodaření a závěrečný účet města za rok 2012 4. Roční účetní závěrka města za rok 2012 5. Změna rozpočtu města – rozpočtové opatření č. 01/2013 6. Půjčky...

Z radnice
Otázka: Navštívíte veřejné Zastupitelstvo města 25.3.2013?

Co je nového

16
0
0
31
0
0

Kdo by měl být starostou Starého Města?

Navrhy na starostu zasilejte: novystarosta@staremesto.cz