Kdo by měl být starostou Starého Města?

Navrhy na starostu zasilejte: novystarosta@staremesto.cz