Kdo by měl být starostou našeho města?

Otázka: Kdo by měl být starostou našeho města?

Kdo by měl být starostou Starého Města?

Navrhy na starostu zasilejte: novystarosta@staremesto.cz